top of page

Beļģijas latviešu ziņas

Šeit var atrast jaunāko avīzes numuru un papētīt, par ko rakstīts iepriekšējos gados.


Laikraksts “Beļģijas latviešu ziņas” top pateicoties brīvprātīgajiem, kas iesaka, raksta, koriģē, tulko vai fotografē.
Redaktore: Ieva Brinkmane, Māksliniece: Alma Ulmane

Paldies visiem autoriem un palīgiem! Paldies korektorēm Dacei Rubenei, Santai Graudiņai, Irēnai Araminai un Līgai Driķei. Paldies regulārajām rakstu autorēm un fotogrāfēm Dacei Kalniņai un Ilzei Goldšteinai-Yseboot. Pateicamies arī visiem iepriekšējiem avīzes redaktoriem:  Iritai Ķīsei, Ilonai Strupkai, Aldim Austeram, Agnim Saukam, Ilzei Veserei, Ilzei Zilgalvei. 

Ja arī tevi interesē piedalīties laikraksta veidošanā raksti uz

belgijas.avize@gmail.com

 
 
 
40_2023_11_nov_1lpp
bottom of page